Realizovaný projekt

Zateplení základní školy Chornice

203-1087-Zateplení základní školy Chornice

Realizace zateplení obvodového pláště třípodlažního objektu Základní školy v Chornicích s přilehlou tělocvičnou vnějším kontaktním zateplovacím systémem a zateplení podlahy nevytápěného půdního prostoru. Kolem celého objektu byl vybudován nový okapový chodník.

Rozšíření administrativních a skladových kapacit FORMEX s.r.o

202-1075-Rozšíření administrativních a skladových kapacit FORMEX s.r.o

Realizace stavby spočívala v přístavbě stávající haly rozdělenou na montáž, kompletace, expedici a sklad výrobků a navazujících administrativních prostor o třech nadzemních podlažích o půdorysném rozměru cca 51,0 x 51,0 m za plného provozu investora v Brně - Černovicích. Stavba je založena železobetonových patkách, nosnou kostru tvoří ŽB skelet s přípravou pro jeřábovou dráhu opláštěný panely. Podlahu tvoří drátkobetonová hlazená deska se vsypem. Součástí projektu byla i realizace nových zpevněných asfaltových ploch včetně rozšíření stávajícího parkoviště a vybudování požární stěny u stávajícího plátěného skladu.

Rozhledna Žernovník a propojení regionálních cyklotras

201-1072-Rozhledna Žernovník a propojení regionálních cyklotras

Předmětem smlouvy byla výstavba rozhledny vysoké cca 13,5 m na konstrukci původního vodojemu, který byl odstaven z provozu a nahrazen novým vodojemem v sousedství. Vlastní konstrukce rozhledny je dřevěná včetně schodiště a zábradlí. Z ocelových prvků jsou jen táhla a sloupky zábradlí. Dřevěná konstrukce je založení na železobetonové desce provedené na původním stropu akumulační nádrže. K rozhledně byl dále vybudován přístupový chodník ze zámkové dlažby.

Realizace úspor energie Gymnázium Moravská Třebová

200-1067-Realizace úspor energie Gymnázium Moravská Třebová

Předmětem zakázky bylo zateplení a výměna nevyhovujících otvorových prvků. Parametry zateplení a otvorových prvků byly stanoveny na základě energetického auditu. Fasády byly zatepleny kontaktním zateplovacím systémem s použitím polystyrénu nebo minerálních desek (stará budova). Ploché střechy byly zatepleny tvrzenými polystyrénovými nebo minerálními deskami s fólií PVC tl.1,5 mm. Stará budova a tělocvična byla navíc zateplena i z půdního prostoru minerální vatou. Všechna dřevěná okna byla nahrazena novými plastovými okny. Vstupní dveře byly vzhledem k provozu navrženy z hliníkových profilů. Kolem celého objektu byl proveden okapový chodník.

Oprava omítek budovy bývalé sýpky v Jevíčku

199-1062-Oprava omítek budovy bývalé sýpky v Jevíčku

Realizace stavby spočívala v opravě venkovní fasády a přilehlého zastřešení schodišťového prostoru. Součásti prací bylo i nové oplechování a okapový chodník po obvodu objektu.

Logistická hala Formplast Bystřec

198-1053-Logistická hala Formplast Bystřec

Realizace stavby svým charakterem slouží ke skladování plastových výrobků. Stavba je založena za ŽB a štěrkových pilotách, plochou zabírá cca 3500 m2. Nosnou kostru tvoří ŽB skelet opláštěný panely. Kolem objektu jsou příjezdové a přístupové komunikace.

Fránek Architects – ŽB strop nad 2.NP – II. etapa

197-1048-Fránek Architects – ŽB strop nad 2.NP – II. etapa

Realizace spočívá v montáži bednění v ploše cca 600 m2, vázání výztuže, betonáži a odbednění vč. dodávky a osazení ocelových sloupů a nosníků Bronze v rámci realizace stropní konstrukce nad 2.NP v Žerůtkách.

Výstavba III. etapy řízené skládky odpadů Hořovice - Hrádek

196-1044-Výstavba III. etapy řízené skládky odpadů Hořovice - Hrádek

Jednalo se o realizaci prací III. etapy řízené skládky odpadů - zemní práce, pokládka těsnícího a monitorovacího systému, odvod odpadních vod a násyp drenážní vrstvy z těženého kameniva v ploše skládky. Stávající skládky budované v rámci I. a II. etapy jsou umístěny v těsné blízkosti. Záměrem výstavby III. etapy skládky bylo dosáhnout propojení tak, aby vznikl prostor pro vytvoření kompaktního skládkového tělesa.

Vodojem Dlouhá Loučka

195-1036-Vodojem Dlouhá Loučka

Projekt zahrnoval kompletní provedení železobetonových stavebních objektů vodojemu vč. veškerých stavebních prací, odpadní potrubí, oplocení areálu, zpevněné plochy a 4 ks monolitických betonových konstrukcí armaturních šachet.

 

Projekt energeticky úsporných opatření ZŠ Vendolí

194-1024-Projekt energeticky úsporných opatření ZŠ Vendolí

Projekt řešil revitalizaci stávající Základní školy ve Vendolí. Bylo provedeno nové zateplení celého objektu nalepením tepelného izolantu s konečnou povrchovou úpravou tvořenou probarvenou vnější strukturální omítkou vč. nových klempířských prvků. Součástí stavebních úprav byla dále kompletní výměna stávajících výplní otvorů. Ve stávající stropní konstrukci půdy bylo provedeno rovněž zateplení. Z hlediska venkovních úprav byl proveden nový okapový chodník po obvodu objektu a nový systém odvodu dešťových vod ze střechy.

Syndikovat obsah