Financování investičních projektů

Nedílnou součástí každého projektu je tvorba a realizace finančního plánu. Zajištění ekonomicky přijatelných zdrojů financování je mnohdy klíčovým problémem většiny investičních projektů a podnikatelských záměrů.

Nedílnou součástí námi nabízené spolupráce je pomoc při hledání vhodného modelu pro financování Vašeho projektu a to ve spolupráci s renomovanými bankovními domy v ČR.

Schopnost účinně přispět k zajištění a realizaci zdrojů pro financování jsme ověřili při konkrétních projektech v zahraničí. Například pro projekt skladového terminálu pohonných hmot na Ukrajině ve městě Dubriniči pro společnost NAFTOSERVIS a.s., Užhorod, UA bylo zajištěno financování ve spolupráci s ČSOB a.s. Praha ve výši cca 3,0mil. EUR. Pro slovenského klienta PROGRESS TRADING s.r.o. jsme ve spolupráci s KB a.s. Praha vyřešili financování jeho projektu v hodnotě 7,0 mil EUR. V roce 2012 realizován s UNICREDIT projekt Bioplynné stanice v hodnotě 5,5 mil EUR jako součást Biorafinerie Plynex s.r.o. v Seredi na Slovensku.