Řízení investičních projektů

Inženýrské řízení investičních projektů je velmi důležitou součástí investičních projektů, neboť na něm je přímo závislý jejich ekonomický výsledek. Při poskytování této komplexní služby využívá firma své vlastní inženýrské a dodavatelské kapacity a při větších projektech spolupracuje se svými dlouhodobou spoluprací ověřenými partnery.

Kompletní Engineering - řízení investičních projektů od projektové přípravy a zajištění financování po uvedení do provozu firma realizuje od roku 1996, kdy vykonávala výkon funkce stavebního manažera pro firmu UNIOIL spol. podnik bělorusko-český (česká strana UNIPETROL a.s. Praha) při přípravě výstavby sítě Čerpacích stanic pohonných hmot v Minsku. Od té doby realizovala takto firma mnoho
projektů jak pro české (HEDVA, TECHPLAST, V.FRAAS), tak i pro zahraniční investory (Baumuller a.s., GILLETTE, ASCI, NOVIBRA, PROGRESS TRADING, ZS CARGO SK).

Zkušenosti získané při řízení přípravy a realizace projektů, kde firma úspěšně osvědčila svoji schopnost plnit bezezbytku funkci GENERÁLNÍHO DODAVATELE nabízíme jako náš vklad při realizaci Vašeho projektu. Pro neustálé zvyšování kvality poskytovaných služeb a výkonnosti jsou od roku 2005 ve společnosti postupně uplatňovány zásady řízení dle požadavků norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001. O úspěšném zavedení a dodržování Integrovaného systému managementu svědčí dosažení odpovídajících mezinárodně platných certifikátů.