Průmysl

Investiční projekty jejichž předmětem je vybudování průmyslových podniků v různých oborech průmyslové výroby tvoří podstatnou část naší produkce. Pro tuto práci máme specialisty, kteří spolu s odborníky partnerských firem tvoří zkušený a profesionální tým schopný realizovat rozsáhlé projekty.

Během posledních let jsme v tomto odvětví realizovali mnoho projektů. Pro ukázku uvádíme některé z nich:

  • výstavba výrobního závodu nadnárodní společnosti ASCI a.s. na výrobu airbagů pro většinu světových výrobců osobních automobilů
  • výstavba strojírenského závodu pro německého investora NOVIBRA a.s.
  • rekonstrukce výrobního závodu pro americkou firmu Gillette a.s.

Mezi naše klienty, pro které realizujeme jejich rozvojové investiční projekty v České republice patří také zahraniční společnosti TREBOPLAST (španělský investor), KAYSER(rakouský investor), IBM a další.

Spolu s rozvojem českého podnikatelského prostředí se staly našimi významnými zákazníky-partnery podnikatelsky úspěšné výhradně české firmy, jejichž důvěry si velmi vážíme a je naší velkou pýchou spolu s nimi se podílet na rozvoji českého produkčního podnikatelského sektoru, jako zásadního tvůrce národního důchodu České republiky. Mezi tyto naše klienty patří např. FORMPLAST, MBG, MORAVEC PEKÁRNY, SYMBIO-M, ALBION a další.