Inženýrské stavby

Hlavním reprezentantem naší schopnosti realizovat speciální inženýrské stavby je stavba radiolokátoru Střední Morava Skalky pro ČHMÚ  Praha jehož ŽB tubus vysoký 40m firma prováděla formou kontinuální betonáže do posuvného bednění nepřetržitě deset dní.