Občanská a bytová výstavba

V ČR, ale i v zahraničí, realizujeme v hojné míře projekty v oblasti občanské a bytové výstavby. Naše zkušenosti v tomto oboru přispěly k vyřešení problémů měst i obcí v této oblasti.

Při přípravě spolupracujeme s architekty, kteří dokáží akceptovat a ztvárnit představy klientů vždy z důrazem na optimalizaci vztahu užitných vlastností díla a ceny.