Petrochemie

V posledních letech jsme zaměřili svoje cíle do oblasti petrochemického průmyslu, jako do perspektivní oblasti
pro podnikatelské aktivity. Získali jsme zkušenosti s řízením projektů v tomto segmentu průmyslu. Úspěšně jsme realizovali projekty pro firmy zabývající se výrobou a distribucí ropných produktů.

Spolu se svými partnery VAE CONTROLS, PIK, OKZ jsme realizovali největší sklad pohonných hmot v ČR s kapacitou 100.000 tun v Sedlnicích.

Komplexní služby řízení projetu včetně úspěšné realizace navrženého optimalizovaného modelu financování jsme poskytli ukrajinskému investoru NAFTOSERVIS při výstavbě distribučního terminálu ve městě Dubrinič nedaleko Užhorodu - metropole zakarpatské oblasti. Obdobným způsobem byl realizován terminál minerálních olejů v Trebišově pro společnost PROGRESS TRADING a.s.

Členové naší skupiny VAE CONTROLS Ostrava a PIK Přerov mají zkušenosti s dodávkami pro významné rafinerské společnosti v ČR, Rusku, Bělorusku a v zemích středního východu.