Speciální technologie

Od letošního roku jsme posílili činnosti týkající se sanačních prací stavebních konstrukcí.

V této oblasti nabízíme následující činnosti:

  • opravy degradovaných a poškozených železobetonových monolitických konstrukcí pomocí sanačních malt a nátěrů

  • ochrana zkorodovaných výztuží betonových konstrukcí
  • ochrana betonu
  • injektáže
  • speciální technologie – zálivky, tmelení spár, protipožární opatření

    V této oblasti spolupracujeme s významnými světovými výrobci v oblasti stavební chemie (SIKA, MAPEI, BASF a další).