Životní prostředí a energetika

Projekty do oblasti ochrany životního prostředí a energetiky tvoří podstatnou část naší produkce a to jak v ČR tak i v zahraničí. V oblasti životního prostředí se specializujeme zejména na čištění a ochranu vod a nakládání s odpady včetně likvidace starých ekologických zátěží. V této oblasti jsme úspěšně realizovali mnoho projektů.

V oboru energetiky spolu se svými partnery ELEKTROMONT, PIK PŘEROV, POYRY a BRNĚNSKÉ STROJÍRNY realizujeme kompletní projekty pro naše zákazníky mezi výrobci a distributory elektrické energie zejména v ČR. Členové našeho týmu mají konkrétní osobní zkušenosti s řízením projektů nových zdrojů el. energie v mnoha zemích světa.

K zajišťování komplexních služeb při budování nových čistíren odpadních vod používáme špičkovou licencovanou technologii aerobní stabilizace kalu s fluidních filtrací odpadních vod certifikovanou pro EU, na jejímž vývoji a uvedení na trh jsme se podíleli.

Spolu s našimi partnerskými projektovými pracovišti pro Vás vyřešíme problém s odpadními vodami nebo likvidací jiných odpadů od vstupního monitoringu potřeb po bezkolizní uvedení do provozu.

Námi navržená řešení optimalizují nároky na zastavěnou plochu, potřeby energie a to vše ve vazbě na požadované výstupní parametry.

Běžně dosahované parametry na výstupu z našich zařízení jsou hluboko pod normativními požadavky.

Jsme schopni pro Vás zajistit také dodávky a montáž dílčích komponentů pro technologie čištění od vzduchových elementů až po kalolisy od předních světových producentů.

Firma MATOUŠEK CZ a.s. je jedním ze zakládajících členů profesního sdružení – klastru CREA, jehož cílem je komplexní nabídka služeb v oblasti environmentálních technologií.