SVOLÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

SVOLÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

 SVOLÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

Představenstvo společnosti MATOUŠEK CZ a.s., se sídlem Čechyňská 419/14a, Brno IČ: 277 36 962, zapsané v OR vedeném u KS Brno, sp.zn. B/4960

tímto svolává řádnou valnou hromadu společnosti

na den 22. 9. 2016 na 13.00 hodin do prostor provozovny společnosti na adrese Olomoucká 226, 569 43 Jevíčko.

 

Náhled pozvánky zde