Vývoj produktů bio-insekticidní povahy pro ochranu rostlin

Detaily projektu
Realizace: 
01.2010
Všechny produkty PLANTaGLOBE jsou s úspěchem používány v bio-zemědělství. V tomto sektoru je dlouhodobě poptávka po šetrných prostředcích na ochranu rostlin. V rámci výzkumného projektu „Výzkum a vývoj nových produktů pro komplexní ochranu rostlin založených na využití přírodních látek získaných pomocí superkritické extrakce a hydrodestilace“ jsou vyvíjeny zcela originální produkty. Předností produktů je, že bio-aktivní látky jsou získávány z tropických rostlin v rámci sítě PLANTaGLOBE. Spoluřešitelé: Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha-Ruzyně, Ústav chemických procesů AVČR.