Skladovací haly Sklárny Moravia a.s. Úsobrno

Detaily projektu
Realizace: 
10.2012 - 06.2013
Místo stavby: 

Úsobrno

Objednatel: 

SKLÁRNY MORAVIA a.s., Úsobrno 79, 679 39 Úsobrno

Projektant: 

Matoušek CZ a.s., Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno

Cena: 
15,5 mil. Kč
Stavbyvedoucí: 
Petr Kopečný

Jedná se o skladovací haly v areálu společnosti Sklárny Moravia v Úsobrně. Plochou objekt zabírá rozlohu cca 3.500 m2. Po přeložkách inženýrských sítí a HTÚ byly vybudovány základové železobetonové patky a násypové těleso pod podlahovou konstrukcí z drceného kameniva. Nosnou konstrukci haly tvoří pozinkovaná ocelová konstrukce, opláštění je z pozinkovaných ocelových trapézových plechů s povrchovou úpravou polyesterovým lakem s vraty a prosvětlením. Součástí dodávky bylo rovněž provedení strojově hlazené průmyslové podlahy s minerálním vsypem.
Kolem skladovací haly byly zbudovány příjezdové komunikace a zpevněné plochy z asfaltových povrchů v rozsahu cca 1.600 m2. Odvod dešťových vod je zajištěn pomocí systému potrubních rozvodů ležaté kanalizace napojeného do stávajícího potrubí.
V souladu s předanou projektovou dokumentací a s požadavky požární zprávy byla součástí dodávky také čerpací jímka o užitném objemu 10 m3 a vnitřní hydranty s rozvodem vody.