Rozšíření administrativních a skladových kapacit FORMEX s.r.o

Detaily projektu
Realizace: 
06.2014 - 01.2015
Místo stavby: 

Brno

Objednatel: 

GCT a.s., Tábor 2174/33, Brno-Žabovřesky

Cena: 
36,1 mil. Kč
Stavbyvedoucí: 
Ing. Radek Pokorný

Realizace stavby spočívala v přístavbě stávající haly rozdělenou na montáž, kompletace, expedici a sklad výrobků a navazujících administrativních prostor o třech nadzemních podlažích o půdorysném rozměru cca 51,0 x 51,0 m za plného provozu investora v Brně - Černovicích. Stavba je založena železobetonových patkách, nosnou kostru tvoří ŽB skelet s přípravou pro jeřábovou dráhu opláštěný panely. Podlahu tvoří drátkobetonová hlazená deska se vsypem. Součástí projektu byla i realizace nových zpevněných asfaltových ploch včetně rozšíření stávajícího parkoviště a vybudování požární stěny u stávajícího plátěného skladu.