Realizované projekty

197-1048-Fránek Architects – ŽB strop nad 2.NP – II. etapa
08.2015 - 12.2015

Realizace spočívá v montáži bednění v ploše cca 600 m2, vázání výztuže, betonáži a odbednění vč. dodávky a osazení ocelových sloupů a nosníků Bronze v rámci realizace stropní konstrukce nad 2.NP v...

199-1062-Oprava omítek budovy bývalé sýpky v Jevíčku
04.2015 - 09.2015

Realizace stavby spočívala v opravě venkovní fasády a přilehlého zastřešení schodišťového prostoru. Součásti prací bylo i nové oplechování a okapový chodník po obvodu objektu.

203-1087-Zateplení základní školy Chornice
03.2015 - 08.2015

Realizace zateplení obvodového pláště třípodlažního objektu Základní školy v Chornicích s přilehlou tělocvičnou vněj...

202-1075-Rozšíření administrativních a skladových kapacit FORMEX s.r.o
06.2014 - 01.2015

Realizace stavby spočívala v přístavbě stávající haly rozdělenou na montáž, kompletace, expedici a sklad výrobků a navazujících administrativních prostor o třech nadzemních podlažích o půdorysném...

198-1053-Logistická hala Formplast Bystřec
06.2014 - 12.2014

Realizace stavby svým charakterem slouží ke skladování plastových výrobků. Stavba je založena za ŽB a štěrkových pilotách, plochou zabírá cca 3500 m2. Nosnou kostru tvoří ŽB skelet opláštěný...

200-1067-Realizace úspor energie Gymnázium Moravská Třebová
04.2014 - 09.2014

Předmětem zakázky bylo zateplení a výměna nevyhovujících otvorových prvků. Parametry zateplení a otvorových prvků byly stanoveny na základě energetického auditu. Fasády byly zatepleny kontaktním...

201-1072-Rozhledna Žernovník a propojení regionálních cyklotras
05.2014 - 07.2014

Předmětem smlouvy byla výstavba rozhledny vysoké cca 13,5 m na konstrukci původního vodojemu, který byl odstaven z provozu a nahrazen novým vodojemem v sousedství. Vlastní konstrukce rozhledny je...

190-1016-Dostavba výrobního areálu Baumüller Skalice - II. Etapa
10.2013 - 07.2014

Projekt řeší II. etapu dostavby průmyslového areálu společnosti Baumüller ve Skalici nad Svitavou, tj. rozšíření výrobní haly tvořenou nosnou ocelovou konstrukcí opláštěnou sendvičovými panely s ...

189-1083-Dostavba průmyslové haly Kayser Immobilien s.r.o. M. Třebová – I. Etapa
09.2013 - 06.2014

Projekt řeší I. etapu dostavby průmyslového areálu společnosti Kayser Immobilien s.r.o., tj. rozšíření haly pro výrobu ocelových bombiček plněných N2O a CO2 pro sifonové a šlehačkové láhve,...

195-1036-Vodojem Dlouhá Loučka
07.2013 - 05.2014

Projekt zahrnoval kompletní provedení železobetonových stavebních objektů vodojemu vč. veškerých stavebních prací, odpadní potrub...