Aktuálně řešené rozvojové projekty v ČR

187-999-Projekční a inženýrská příprava projektů „Centra Aktivního Stáří (CAS)“

CAS - Revitalizace areálu dětské nemocnice v Moravské Třebové
Adaptace areálu bývalé dětské nemocnice na centrum aktivního stáří s kapacitou 59 bytových jednotek, zahrnující rovněž zázemí pro poskytování komplexních pečovatelských, rehabilitačních a wellness služeb.

CAS – Zámecká sýpka v Moravské Třebové
Adaptace objektu zámecké sýpky na centrum aktivního stáří s kapacitou 39 bytových jednotek, zahrnující rovněž zázemí pro poskytování komplexních pečovatelských služeb.

CAS - Březinky
Výstavba...