Projektová činnost

Projekční a inženýrská příprava projektů „Centra Aktivního Stáří (CAS)“

187-999-Projekční a inženýrská příprava projektů „Centra Aktivního Stáří (CAS)“

CAS - Revitalizace areálu dětské nemocnice v Moravské Třebové
Adaptace areálu bývalé dětské nemocnice na centrum aktivního stáří s kapacitou 59 bytových jednotek, zahrnující rovněž zázemí pro poskytování komplexních pečovatelských, rehabilitačních a wellness služeb.

CAS – Zámecká sýpka v Moravské Třebové
Adaptace objektu zámecké sýpky na centrum aktivního stáří s kapacitou 39 bytových jednotek, zahrnující rovněž zázemí pro poskytování komplexních pečovatelských služeb.

CAS - Březinky
Výstavba apartmánového komplexu s kapacitou přes 60 bytových jednotek v obci Březinky, zahrnujícího rovněž zázemí pro poskytování komplexních pečovatelských, rehabilitačních a wellness služeb.

Výstavba kaskády vodních elektráren na řece Mul’ta v Ust‘-Koksinskom okrese Republiky Altaj, RF

186-997-Výstavba kaskády vodních elektráren na řece Mul’ta v Ust‘-Koksinskom okrese Republiky Altaj, RF

Stručný popis hlavních stavebních objektů:

 • Hráz jezera Nižnomultinskoe . sypaná s jílovým jádrem a cementovou injektáží, délka 300.m, výška 19 m.
 • Derivace – podzemní tlakové potrubí s konstantním průměrem 1800 mm, podél koryta řeky, celková délka 20 130 m.
 • Strojovny VE – koncipované pro umístění 2x soustrojí s Peltonovou turbínou o instalovaném výkonu 6 MW.
 • Vyvedení elektrického výkonu – 25 km podzemního vedení 35 kV, rozvodna 110/35 kV, 30 km nadzemního vedení 110 k.

  Součástí předmětu dodávky je, vzhledem k odlehlosti stavby, i vybudování ubytovací základny pro 130 osob a kompletního stavebního dvora vč. štěrkovny, betonárny, armovny, autodílny apod.

  Stav projektu:
  kontrakt uzavřen 11/2013
  v současné době probíhají průzkumné a projekční práce a příprava dodavatelského systému

 • Skladovací haly Sklárny Moravia a.s. Úsobrno

  182-938-Skladovací haly Sklárny Moravia a.s. Úsobrno

  Jedná se o skladovací haly v areálu společnosti Sklárny Moravia v Úsobrně. Plochou objekt zabírá rozlohu cca 3.500 m2. Po přeložkách inženýrských sítí a HTÚ byly vybudovány základové železobetonové patky a násypové těleso pod podlahovou konstrukcí z drceného kameniva. Nosnou konstrukci haly tvoří pozinkovaná ocelová konstrukce, opláštění je z pozinkovaných ocelových trapézových plechů s povrchovou úpravou polyesterovým lakem s vraty a prosvětlením. Součástí dodávky bylo rovněž provedení strojově hlazené průmyslové podlahy s minerálním vsypem.
  Kolem skladovací haly byly zbudovány příjezdové komunikace a zpevněné plochy z asfaltových povrchů v rozsahu cca 1.600 m2. Odvod dešťových vod je zajištěn pomocí systému potrubních rozvodů ležaté kanalizace napojeného do stávajícího potrubí.
  V souladu s předanou projektovou dokumentací a s požadavky požární zprávy byla součástí dodávky také čerpací jímka o užitném objemu 10 m3 a vnitřní hydranty s rozvodem vody.

  Treboplast Moravská Třebová

  109-634-Treboplast Moravská Třebová

  Administrativní část budovy má tvar písmene L se zvýrazněným vstupem. Hala, ve které probíhá výroba a  skladování lisovaných plastových výrobků je řešena jako dvoulodní halový objekt s nosnou ocelovou rámovou konstrukcí. Opláštění celé haly je tvořeno sendvičovými polyuretanovými panely.

  Projektová činnost

  Projekční oddělení se zabývá projektovou činností zahrnující:

  • architektonické studie, vizualizace, projektovou dokumentaci k územnímu řízení, projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení, prováděcí projekty, projekty skutečného provedení stavby, projekty interiérů
  • zajištění vyjádření orgánů státní správy za účelem získání územního nebo stavebního povolení či kolaudačního rozhodnutí
  • zabýváme se přípravou projektové dokumentace rodinných domů, novostaveb a rekonstrukcí bytových a občanských staveb, adaptací půdních a nebytových prostor, novostaveb a rekonstrukcí průmyslových objektů
  • Inženýrské řízení projektových činností
  • návrh energetických úspor občanské a průmyslové výstavby

  Dále jsme schopni připravit:

  • hydrogeologické průzkumy\"\\"\\"\"
  • geodetické práce
  • dokumentace technologických zařízení
  • dokumentace elektroinstalace - silnoproud, slaboproud, MaR
  • statické výpočty a dokumentace konstrukcí
  • dokumentace zdravotechnických rozvodů
  • dokumentace vytápění
  • dokumentace vzduchotechniky
  Syndikovat obsah