Financování investičních projektů

Výstavba kaskády vodních elektráren na řece Mul’ta v Ust‘-Koksinskom okrese Republiky Altaj, RF

186-997-Výstavba kaskády vodních elektráren na řece Mul’ta v Ust‘-Koksinskom okrese Republiky Altaj, RF

Stručný popis hlavních stavebních objektů:

 • Hráz jezera Nižnomultinskoe . sypaná s jílovým jádrem a cementovou injektáží, délka 300.m, výška 19 m.
 • Derivace – podzemní tlakové potrubí s konstantním průměrem 1800 mm, podél koryta řeky, celková délka 20 130 m.
 • Strojovny VE – koncipované pro umístění 2x soustrojí s Peltonovou turbínou o instalovaném výkonu 6 MW.
 • Vyvedení elektrického výkonu – 25 km podzemního vedení 35 kV, rozvodna 110/35 kV, 30 km nadzemního vedení 110 k.

  Součástí předmětu dodávky je, vzhledem k odlehlosti stavby, i vybudování ubytovací základny pro 130 osob a kompletního stavebního dvora vč. štěrkovny, betonárny, armovny, autodílny apod.

  Stav projektu:
  kontrakt uzavřen 11/2013
  v současné době probíhají průzkumné a projekční práce a příprava dodavatelského systému

 • Rekonstrukce prečerpávacího komlexu 6/8 Čierna nad Tisou

  104-810-Rekonstrukce prečerpávacího komlexu 6/8 Čierna nad Tisou

  Jedná se o celkovou rekonstrukci a modernizaci technologie. Cílem je zvýšení kapacity přečerpávacího  komplexu a jeho modernizaci tak, aby splňoval všechny legislativní požadavky. Jednalo se o rekonstrukci  technického zařízení skladu tj. přečerpávací stanice, stáčírna a výdej ze ŽC. Rekonstrukce se týkala také dispečinkového pracoviště, EPS, MaR a provozní budovy. Rekonstrukcí se zvýšil obrat přečerpávacího komplexu 6/8N na trojnásobek.

  Financování investičních projektů

  Nedílnou součástí každého projektu je tvorba a realizace finančního plánu. Zajištění ekonomicky přijatelných zdrojů financování je mnohdy klíčovým problémem většiny investičních projektů a podnikatelských záměrů.

  Nedílnou součástí námi nabízené spolupráce je pomoc při hledání vhodného modelu pro financování Vašeho projektu a to ve spolupráci s renomovanými bankovními domy v ČR.

  Schopnost účinně přispět k zajištění a realizaci zdrojů pro financování jsme ověřili při konkrétních projektech v zahraničí. Například pro projekt skladového terminálu pohonných hmot na Ukrajině ve městě Dubriniči pro společnost NAFTOSERVIS a.s., Užhorod, UA bylo zajištěno financování ve spolupráci s ČSOB a.s. Praha ve výši cca 3,0mil. EUR. Pro slovenského klienta PROGRESS TRADING s.r.o. jsme ve spolupráci s KB a.s. Praha vyřešili financování jeho projektu v hodnotě 7,0 mil EUR. V roce 2012 realizován s UNICREDIT projekt Bioplynné stanice v hodnotě 5,5 mil EUR jako součást Biorafinerie Plynex s.r.o. v Seredi na Slovensku.

   

  Syndikovat obsah