Průmysl

Rozšíření administrativních a skladových kapacit FORMEX s.r.o

202-1075-Rozšíření administrativních a skladových kapacit FORMEX s.r.o

Realizace stavby spočívala v přístavbě stávající haly rozdělenou na montáž, kompletace, expedici a sklad výrobků a navazujících administrativních prostor o třech nadzemních podlažích o půdorysném rozměru cca 51,0 x 51,0 m za plného provozu investora v Brně - Černovicích. Stavba je založena železobetonových patkách, nosnou kostru tvoří ŽB skelet s přípravou pro jeřábovou dráhu opláštěný panely. Podlahu tvoří drátkobetonová hlazená deska se vsypem. Součástí projektu byla i realizace nových zpevněných asfaltových ploch včetně rozšíření stávajícího parkoviště a vybudování požární stěny u stávajícího plátěného skladu.

Logistická hala Formplast Bystřec

198-1053-Logistická hala Formplast Bystřec

Realizace stavby svým charakterem slouží ke skladování plastových výrobků. Stavba je založena za ŽB a štěrkových pilotách, plochou zabírá cca 3500 m2. Nosnou kostru tvoří ŽB skelet opláštěný panely. Kolem objektu jsou příjezdové a přístupové komunikace.

Hala pro výstavní účely Protechnik s.r.o. Moravská Třebová

192-1032-Hala pro výstavní účely Protechnik s.r.o. Moravská Třebová

Jedná se o halu pro výstavní účely, jejíž
nosnou část tvoří ocelová konstrukce. Opláštění je tvořeno stěnovými PUR panely. Hala je založena na základových pasech a patkách. Podlahu tvoří strojně hlazená drátkobetonová deska se vsypem. Součástí díla bylo vybudování vodovodních a kanalizačních přípojek vč. nového nájezdu.

Dostavba výrobního areálu Baumüller Skalice - II. Etapa

190-1016-Dostavba výrobního areálu Baumüller Skalice - II. Etapa

Projekt řeší II. etapu dostavby průmyslového areálu společnosti Baumüller ve Skalici nad Svitavou, tj. rozšíření výrobní haly tvořenou nosnou ocelovou konstrukcí opláštěnou sendvičovými panely s administrativním vestavkem. Součástí projektu byly rovněž zpevněné a parkovací plochy a inženýrské sítě v areálu společnosti.

Dostavba průmyslové haly Kayser Immobilien s.r.o. M. Třebová – I. Etapa

189-1083-Dostavba průmyslové haly Kayser Immobilien s.r.o. M. Třebová – I. Etapa

Projekt řeší I. etapu dostavby průmyslového areálu společnosti Kayser Immobilien s.r.o., tj. rozšíření haly pro výrobu ocelových bombiček plněných N2O a CO2 pro sifonové a šlehačkové láhve, přístavbu k administrativní budově a související úpravu vnitřních komunikací a inženýrských sítí v areálu.

Skladovací haly Sklárny Moravia a.s. Úsobrno

182-938-Skladovací haly Sklárny Moravia a.s. Úsobrno

Jedná se o skladovací haly v areálu společnosti Sklárny Moravia v Úsobrně. Plochou objekt zabírá rozlohu cca 3.500 m2. Po přeložkách inženýrských sítí a HTÚ byly vybudovány základové železobetonové patky a násypové těleso pod podlahovou konstrukcí z drceného kameniva. Nosnou konstrukci haly tvoří pozinkovaná ocelová konstrukce, opláštění je z pozinkovaných ocelových trapézových plechů s povrchovou úpravou polyesterovým lakem s vraty a prosvětlením. Součástí dodávky bylo rovněž provedení strojově hlazené průmyslové podlahy s minerálním vsypem.
Kolem skladovací haly byly zbudovány příjezdové komunikace a zpevněné plochy z asfaltových povrchů v rozsahu cca 1.600 m2. Odvod dešťových vod je zajištěn pomocí systému potrubních rozvodů ležaté kanalizace napojeného do stávajícího potrubí.
V souladu s předanou projektovou dokumentací a s požadavky požární zprávy byla součástí dodávky také čerpací jímka o užitném objemu 10 m3 a vnitřní hydranty s rozvodem vody.

Přístavba administrativní budovy John Crane Sigma

175-908-Přístavba administrativní budovy John Crane Sigma

Jedná se o přístavbu dvoupodlažní administrativní budovy s železobetonovými sloupy, stropy z panelů SPIROLL střecha tvořena ocelovými vazníky, vnitřní nosné stěny z pórobetonových cihel YTONG. Obvodový plášť je tvořen fasádními minerálními panely. Přístavba je tvořena dvěma zasedacími mistnotmi v 1.NP, kancelářemi, šatnami, recepcí, WC, komerčním prostorem. V 2. NP pak kanceláře, zasedací místnost, 2 kuchyňky, WC a archiv.

Závod na výrobu SMS a komponent pro zateplovací systém

141-856-Závod na výrobu SMS a komponent pro zateplovací systém

Výstavba nového závodu na výrobu suchých maltových směsí a komponent pro zateplovací systém firmy Cemix.

Syndikovat obsah