Inženýrské stavby

Dostavba výrobního areálu Baumüller Skalice - II. Etapa

190-1016-Dostavba výrobního areálu Baumüller Skalice - II. Etapa

Projekt řeší II. etapu dostavby průmyslového areálu společnosti Baumüller ve Skalici nad Svitavou, tj. rozšíření výrobní haly tvořenou nosnou ocelovou konstrukcí opláštěnou sendvičovými panely s administrativním vestavkem. Součástí projektu byly rovněž zpevněné a parkovací plochy a inženýrské sítě v areálu společnosti.

Dostavba průmyslové haly Kayser Immobilien s.r.o. M. Třebová – I. Etapa

189-1083-Dostavba průmyslové haly Kayser Immobilien s.r.o. M. Třebová – I. Etapa

Projekt řeší I. etapu dostavby průmyslového areálu společnosti Kayser Immobilien s.r.o., tj. rozšíření haly pro výrobu ocelových bombiček plněných N2O a CO2 pro sifonové a šlehačkové láhve, přístavbu k administrativní budově a související úpravu vnitřních komunikací a inženýrských sítí v areálu.

Novostavba sídla SMART CONNECTIONS s.r.o. v Šumperku

185-985-Novostavba sídla SMART CONNECTIONS s.r.o. v Šumperku

Nové sídlo společnosti Smart Connections s.r.o. je navržen jako třípodlažní nepodsklepený objekt čtvercového půdorysu, zastřešený plochou střechou. Záměrem investorů i architekta byla výstavba reprezentativního a přitom ekonomicky přiměřeného kancelářského objektu, který bude v maximální míře provozně univerzální a zohlední nárožní pozici parcely.
Fasády domu jsou uvažovány v moderním „střihu“ v kombinaci bílé strukturované omítky a šedých rámů hliníkových oken a venkovních žaluzií. Oživujícími prvky kvádrovité hmoty domu jsou krytá terasa ve 3.NP a výrazný vlajkový stožár v čele hlavní fasády objektu.
Interiér objektu je velmi jednoduchý a účelný. Zahrnuje využití modulových prosklených příček, SDK vestaveb i podhledových betonů (schodiště, stropní konstrukce). Podlahové krytiny jsou dimenzovány na velkou pochůzí zátěž – na chodby a schodiště je položena kvalitní dlažba a do kanceláří zátěžové koberce (v úpravě “střižený vlas“) na těžkých gumových čtvercích.

Montážní hala Aveko Servomotory Jevíčko

181-936-Montážní hala Aveko Servomotory Jevíčko

Projekt zahrnoval novostavbu montážní haly se zázemím, přípojkami inženýrských sítí – vodovodu, kanalizace, NN, a dále potom komunikace a zpevněné plochy s terénními a sadovými úpravami kolem objektu.

Po architektonické stránce se jedná o jednoduchou přízemní halovou stavbu s plochou střechou, která je spojovacím krčkem hmotově propojena se stávajícím výrobním objektem.
Dispozičně se novostavba sestává z montážní haly se zázemím skládajícím se ze vstupního zádveří, chodby, strojovny topení a VZT, denní místnosti, šaten s hygienickým a technickým zázemím. Na halu dále navazuje místnost expedice s přístupem vraty a uzavřený zakrytý prostor pro ukládání jízdních kol.

Inženýrské stavby

Hlavním reprezentantem naší schopnosti realizovat speciální inženýrské stavby je stavba radiolokátoru Střední Morava Skalky pro ČHMÚ  Praha jehož ŽB tubus vysoký 40m firma prováděla formou kontinuální betonáže do posuvného bednění nepřetržitě deset dní.

Syndikovat obsah