Věda a výzkum

Společnost MATOUŠEK CZ a. s. aktivně vyhledává nové příležitosti a směry pro podnikání. Zaměřuje se na oblast trvale udržitelného rozvoje, jako jsou např. materiály a produkty pro zodpovědné zemědělství, odpadové a vodní hospodářství nebo obnovitelné zdroje energie.
Věda, výzkum a inovace jsou realizovány samostatným střediskem PLANTaGLOBE, které současně zajišťuje komercializaci výsledků. Tím je zajištěna maximální efektivnost procesu výzkumu a vývoje.
Středisko PLANTaGLOBE je financováno z vlastních podnikatelských aktivit, výsledků vědy-výzkumu a inovací a částečně i z veřejných zdrojů (projekty VaVaI a evropské fondy). Spolupracuje vysokými školami, akademií věd a výzkumnými ústavy v ČR i v zahraničí.