Aktuálně řešené projekty - věda a výzkum

162-795-Rychle rostoucí dřeviny pro energetické využití

Projekt spolufinancovaný VaV MPO v programu Trvalá prosperita s názvem „Výzkum a vývoj nových technologií produkce biomasy pro výrobu energie“ má za cíl komplexní řešení výroby biomasy z rychle rostoucích dřevin. Těžiště projektu je v optimalizaci pěstebních postupů - od zakládání až po těžbu a dopravu. Zabývá se také...

171-834-Vývoj bio-kompozitních materiálů šetrných k životnímu prostředí
Připravovaný projekt se zaměřuje na vývoj speciálních pojiv pro bio-kompozitní materiály, zejména  pro rostlinná vlákna. Bio-kompozitní materiály nachází použití ve stavebnictví i automobilovém průmyslu. Předností je schopnost biodegradace při likvidaci odpadů.
 
170-833-Vývoj informačního systému pro řízení výroby
Speciální software pro řízení geograficky vzdálených bio-technologických procesů je vyvíjen a testován pro pozdější plné použití v síti PLANTaGLOBE. Bude významným přínosem pro další zvyšování a garanci kvality produkce. Řešitel: Foresta SG a.s.
 
169-808-Vývoj produktů bio-insekticidní povahy pro ochranu rostlin
Všechny produkty PLANTaGLOBE jsou s úspěchem používány v bio-zemědělství. V tomto sektoru je dlouhodobě poptávka po šetrných prostředcích na ochranu rostlin. V rámci výzkumného projektu „Výzkum a vývoj nových produktů pro komplexní ochranu rostlin založených na využití přírodních látek získaných pomocí superkritick...
166-832-Výzkum a vývoj technologií výroby kvalitních pěstebních substrátů
Výzkumný projekt s názvem „Výzkum a vývoj komplexní bio-technologie pro efektivní rekultivace a revitalizace v krajině narušené těžbou a budováním liniových staveb“ je zaměřen na výrobu vysoce kvalitních pěstebních substrátů, které jsou významným prvkem kvality produkce v intenzivních provozech výroby zeleniny, š...